Rao vặt iPhone giá sỉ

iPhone 6 plus, điện thoại iPhone chính hãng – iPhone Giá Sỉ

August 22nd, 2016
Thông Báo Nghỉ Lễ 2-9
Cửa Hàng Nghỉ Từ Ngày 2>4/9
Làm Lại Vào Ngày 5/9
________________________________________
$$$$$$======$======$$$$$$
Báo Giá iPhone giá sỉ
01 > 5/9/2016
_______________
6 plus new cpo
(bảo hành tại việt nam)
16g xám. chưa acti 10t5
16g trắng chưa acti 10t7
16g vàng. chưa acti 11t0
bộ 3 v+tr+x = 3 x 10t6
vàng + xám = 2 x 10t7
vàng + trắn = 2 x 10t8
_______________
iphone 6S 99%
16g hồng zin 10t7
new fullbox +600
______________
iPhone 6 99%
64g trắng vỏ zin 9t4
______________
iPhone 6Plus 99%
16g vàng vỏ zin 10t1
_______________
iPhone 5s 99%
16g trắng vỏ zin 4300
16g vàng vỏ zin 4400
32g vàng vỏ zin 4900
_______________
iPhone 5 99%
16g trắng vỏ zin 3250
32g trắng vỏ zin 3450
64g trắng vỏ zin 3550
______________
mini 1 wifi 4g 99%
16g đen 3550
32g đen 3850
====
16g trắng 3900
32g trắng 4200
______________
ipad 4 wifi 4g 99%
16g đen_ 4400
16g trắng 4600
32g trắng 5000
______________
ipad 3 wifi 4g 99%
16g đen 3800
32g đen 4200
64g đen 4400
=====
16g trắng 4000
64g trắng 4600
______________
ipad 2 wifi 4g 99%
64g đen_ 3500
64g trắng 3700
______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
________________________________________
$$$$$$======$======$$$$$$
_______________
6S plus vỏ thay
16g vàng 12t6
new fullbox +600k
_______________
iphone 6S vỏ thay
16g hồng 10t4
new fullbox +600k
_______________
iPhone 6 vỏ thay
16g vàng 8300
64g vàng 9600
64g trắng 9200
new fullbox +600k
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
_______________
iPhone 5s vỏ thay
16g trắng 4200
16g vàng 4300
32g vàng 4800
hồng +50k
_______________
iPhone 5 vỏ thay
16g đen_ 3000
16g trắng 3150
32g trắng 3350
64g trắng 3450
hồng +50k
_______________
mini 1wifi 4g 97%
16g đen_ 97% 3300
32g đen_ 97% 3600
16g trắng 97% 3650
32g trắng 97% 3950
_______________
ipad 4 wifi 4g 97%
16g trắng 97% 4t4
32g trắng 97% 4t8
______________
ipad 3 wifi 4g 97%
16g đen 97% 3t6
32g đen 97% 4t0
32g đen 97% 4t2
=====
16g trắng 97% 3t8
32g trắng 97% 4t4
______________
ipad 2 wifi 4g 97%
64g đen_ 97% 3t3
64g trắng 97% 3t5
______________
Máy không vân tay
5 s vàng, hồng 3t4
ip6 vàng, hồng ==
ip6+ vàng, 16G ==
ip6+ vàng, 64G ==
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày
(new chưa acti 3 ngày)
(bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
Chủ Nhật Không Nhận Bảo Hành
______________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | van tay | cảm ứng
01216070707 cửa hàng
0901797909 A hải (gửi tỉnh)
_____________________________
số tài khoản mới
Vcb 0251002735737 | Sacom 060128713436
Agribank 6421205268440 | Đông Á 0110271712
Chủ Tài Khoản : Cao ngọc thạch
______________________________
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
Hotline: 0943000999 Phản ánh, khiếu nại
(Hàng hoá, nhân viên bán hàng, giao hàng , bảo hành)

Thủ thuật dành cho điện thoại iPhone