Rao vặt iPhone giá sỉ

iphone gia si

February 23rd, 2017
0901797909 a hải khách tỉnh
1216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng xx
sms ép giá 100k-150k-200k
___________________________
F5 giá mới 21/3 = >29/3/2017
iphone 7
7- 32g đen_ trắng 99% 12.4
7- 32g vàng hồng 99% 12.4
____
7+32g đen_ trắng 99% 15.5
7+32g vàng hồng 99% 15.5
____________________________
iphone new tbh chưa acti
6s16g xám trắng 8000
6s16g hồng new 8200
6s16g vàng new 8450
____
6s64g xám trắng 10.0
6s64g hồng new 10.2
6s64g vàng new 10.4
____
6sp16 xám trắng 9600
6sp16 hồng new 9800
6sp16 vàng new 9999
phụ kiện zin máy +500k
__________________________
iphone new tbh chưa acti
7- 32g đen_ trắng new ==
7- 32g hồng vàng new ==
7+32g đen_ trắng new ==
7+32g hồng vàng new ==
phụ kiện zin máy +1tr
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
16 kxvx 2550
16 kính đẹp 2700
16 xám trắng 98% 2850
16 xám trắng võ thay 2950
____
16 kxvx 2650
16 kính đẹp 2800
16 vàng 98% 2950
16 vàng võ thay 3050
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2900
32 kính đep 3050
32 xám trắng 98% 3250
32 xám trắng 99% 3500
____
32 kvxv 3000
32 kính đep 3150
32 vàng 98% 3350
32 vàng 99% 3600
____________________________
iphone 6 cụm
16g kvt + hư mh 3300
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
ko lấy màn hình 500k
16 xám_ kxvx 4300
16 trắng kxvx 4300
16 vàng kxvx 4500
____
16 xám_ vỏ thay 4800
16 trắng vỏ thay 4800
16 vàng vỏ thay 5000
____
98% = võ thay
16 xám_ vỏ zin 99% 5100
16 trắng vỏ zin 99% 5100
16 vàng vỏ zin 99% 5300
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
ko lấy màn hình -500k
64 xám_ kxvx 5100
64 trắng kxvx 5100
64 vàng kxvx ==
____
64 xám_ vỏ thay 5700
64 trắng vỏ thay 5700
64 vàng vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5850
16 trắng kxvx 5850
16 hồng kxvx 6050
16 vàng kxvx 6300
_____
16 xám_ vỏ thay 6450
16 trắng vỏ thay 6450
16 hồng vỏ thay 6650
16 vàng vỏ thay 6900
_____
16 xám_ vỏ zin 99% 7000
16 trắng vỏ zin 99% 7000
16 hồng vỏ zin 99% 7200
16 vàng vỏ zin 99% 7450
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iphone 6s 64g
64 xám_ vỏ thay 8600
64 trắng vỏ thay 8600
64 hồng vỏ thay 8800
64 vàng vỏ thay 8900
_____
64 xám_ vỏ zin 99% ==
64 trắng vỏ zin 99% ==
64 hồng vỏ zin 99% ==
64 vàng vỏ zin 99% ==
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7550
16 trắng kxvx 7550
16 hồng kxvx 7750
16 vàng kxvx 7850
_____
16 xám_ vỏ thay 8150
16 trắng vỏ thay 8150
16 hồng vỏ thay 8350
16 vàng vỏ thay 8450
_____
16 xám_ vỏ zin 99% 8650
16 trắng vỏ zin 99% 8650
16 hồng vỏ zin 99% 8850
16 vàng vỏ zin 99% 8950
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 64g
64 xám_ vỏ zin 99% 11.0
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iphone 6 cụm
16g kvt + hư mh 3300
____________________________
không văn tay 98%
6- 16gb 4200, 64g 4800
6s 16gb 5500, 64g 7800
6sp 16g 6900
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Thủ thuật dành cho điện thoại iPhone