Rao vặt iPhone giá sỉ

iphone giá sỉ

April 26th, 2017
0901797909 a hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
mua số lượng xx
sms giãm 100k 150k 200k
F5 giá mới 30/4 = >01/5/2017
thông báo nghỉ lể 30/4>1/5
iphone 7
7- 32g 98% -600k
7- 32g đen trắng đỏ 11.8
7- 32g vàng hồng 99% 11.8
____
7+32g đen trắng đỏ 14.8
7+32g vàng hồng 99% 14.8
____________________________
iphone 6s 6sp New chưa acti
còn bh chính hãng 3 tháng >
6s16g xám_ fullbox ==
6s16g hồng fullbox 8500
____
6sp16 xám_ fullbox 9600
6sp16 hồng fullbox 9800
6sp16 vàng fullbox 9999
____
6sp64 xám_ fullbox 12.2
6sp64 hồng fullbox 12.8
6sp64 vàng fullbox 12.8
số lượng giá sóc
____________________________
iphone 7, 7 + New chưa acti
còn bh chính hãng 6 tháng
7- 32 đen_ trắng fullbox 13.4
7- 32 vàng hồng fullbox 13.4
7+ 32 đen_ trắng fullbox 16.4
7+ 32 vàng hồng fullbox 16.4
____________________________
iPad Pro 9.7 4G chưa acti
bảo hành chính hãng
32 đen_chưa new 13.6
32 vàng chưa new 13.9
32 hồng chưa new 13.9
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
ko vân tay -400k
16 kxvx 2400
16 kính đẹp 2550
16 xám trắng 98% 2700
16 xám trắng võ thay 2850
____
16 kxvx 2500
16 kính đẹp 2650
16 vàng 98% 2800
16 vàng võ thay 2950
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2850
32 kính đep 3000
32 xám trắng 98% 3150
32 xám trắng vỏ thay 3300
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng 98% 3250
32 vàng vỏ thay 3400
____________________________
iphone 6 cụm
6- 16g kvt + ko mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3700
6+64g kvt + ko mh 4700
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
16 xám_ kxvx 4150
16 trắng kxvx 4150
16 vàng kxvx 4350
____
16 xám_ vỏ thay 4650
16 trắng vỏ thay 4650
16 vàng vỏ thay 4850
____
98% = võ thay
16 xám_ vỏ zin 99% 4900
16 trắng vỏ zin 99% 4900
16 vàng vỏ zin 99% 5100
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5700
16 trắng kxvx 5700
16 hồng kxvx 5900
16 vàng kxvx 6000
____
16 xám_ vỏ thay 6200
16 trắng vỏ thay 6200
16 hồng vỏ thay 6400
16 vàng vỏ thay 6500
____
16 xám_ vỏ zin 99% 6600
16 trắng vỏ zin 99% 6600
16 hồng vỏ zin 99% 6800
16 vàng vỏ zin 99% 6900
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6s 64g hết
64 vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7500
16 trắng kxvx 7500
16 hồng kxvx 7700
16 vàng kxvx 7800
____
16 xám_ vỏ thay 8000
16 trắng vỏ thay 8000
16 hồng vỏ thay 8200
16 vàng vỏ thay 8300
____
16 xám_ vỏ zin 99% 8400
16 trắng vỏ zin 99% 8500
16 hồng vỏ zin 99% 8600
16 vàng vỏ zin 99% 8700
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 64g
64 đen_ kxvx 9700
64 hồng kxvx 10.3
64 vàng kxvx 10.3
____
64 đen_ vỏ thay 10.3
64 hồng vỏ thay 10.9
64 vàng vỏ thay 10.9
____
64 đen_ vỏ zin 99% 10.8
64 trắng vỏ zin 99% 10.8
64 hồng vỏ zin 99% 11.4
64 vàng vỏ zin 99% 11.4
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
ipad Pro 9.7 (4G)
32 đen_ 99% 11.2
32 trắng 99% 11.2
32 hồng 99% 11.8
32 vàng 99% 11.8
_________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ 99% 7400
16 trắng 99% 7600
16 vàng. 99% 7800
_____
64 đen_ 99% 9100
64 trắng 99% 9300
64 vàng. 99% 9500
_____
128 đen_ 99% 10.2
128 trắng 99% 10.2
____________________________
ipad Air 1 (4G) 99%
16 đen 5600. trắng 5800
32 đen 6300. trắng 6500
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ new 7600
16 trắng new 7800
16 vàng new 8100
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 đen_ 99% 4900
16 trắng 99% 5100
32 trắng 99% 5700
___________________
ipad 4 (4G) 99%
16 trắng 4400
32 đen 4800. trắng 5000
iphone 6 cụm
6- 16g kvt + hư mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3700
6+64g kvt + ko mh 4700
____________________________
không văn tay 98%
6- 16gb 4000
6s 16gb 5300, 64g 7800
6sp 16g 6800
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Thủ thuật dành cho điện thoại iPhone