Rao vặt iPhone giá sỉ

iphonegiasi | iphone gia si | iphone 3g giá sỉ | iphone 3gs giá si | iphone 4 giá sỉ | iphone 4s giá sỉ | iphone 5 gia si | iphone 5s gia si

June 26th, 2013
iphonegiasi | iphone gia si | iphone 3g giá sỉ | iphone 3gs giá si | iphone 4 giá sỉ | iphone 4s giá sỉ | iphone 5 gia si | iphone 5s gia si
0943000999 a hậu
yahoo: iphonegiasi | iphoneshop0943000999
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
3gs mua 10 máy giảm 20k | ip4, 4s mua 5 máy giảm 50k

GIÁ MÁY CŨ NGÀY 20/4/2014
thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
chủ nhật 9 sáng 5 chiều
3gs 8 zin quốc tế
S8 kính xấu vỏ xấu 900
S8
kính đẹp vỏ xấu 1t0

S8 kính đẹp vỏ thay 1t1
S8 kính đẹp vỏ zin 98% 1t16

==========
3gs 8 zin lock
S8 kính xấu vỏ xấu 890
S8
kính đẹp vỏ xấu 990
S8 kính đẹp vỏ thay 1t09

S8 kính zin vỏ zin 98% 1t15
==========

3gs 16 zin quốc tế
S16 kính xấu vỏ xấu 1t12
S16 kính đẹp vỏ xấu 1t22
S16 kính đẹp vỏ thay 1t32
S16 kính đẹp vỏ zin 98% 1t38

==========

3gs 16 zin lock

S16 kính xấu vỏ xấu 1t06
S16 kính đẹp vỏ xấu 1t16
S16 kính đẹp vỏ thay 1t26

S16 kính đẹp vỏ zin 98% 1t33

==========
3gs 32 zin quốc tế

S32 kính xấu vỏ xấu 1t25
S32 kính đẹp vỏ xấu 1t35

S32 kính đẹp vỏ thay 1t45
S32 kính đẹp vỏ zin 98% 1t51

==========

3gs 32 zin lock

S32 kính xấu vỏ xấu 1t2
S32 kính đẹp vỏ xấu 1t3
S32 kính đẹp vỏ thay 1t4

S32 kính đẹp vỏ zin 98% 1t46

3gs chỉ bán số lượng toa hàng 5 máy
************************
ip4 cũ quốc tế kính zin theo máy
ip4 8g – 95% 3t4 đen
ip4 8g – 99% 3t5 đen

===========
ip4 8g – 95% 3t5 trắn
ip4 8g – 99% 3t6 trắn

==========
ip4 16g – 95% 4t0 đen
ip4 16g – 99% 4t1 đen

==========
ip4 32g – 95% 4t2 đen
ip4 32g – 99% 4t3 đen

==========

ip4 16g – 95% 4t3 trắng
ip4 16g – 99% 4t4 trắng
==========

ip4 32g – 95% 4t5 trắng

ip4 32g – 99% 4t6 trắng
=========

ip4 quốc tế nấu mới 100% kính zin theo máy
ip4 8g mới 100% 3t8 đen
ip4 16 mới 100% 4t3 đen
ip4 32 mới 100% 4t5 đen

fullbox +150k
==========
ip4 8g mới 100% 3t9 trắng
ip4 16 mới 100% 4t6 trắng
ip4 32 mới 100% 4t8 trắng

fullbox +150k

ip4 chỉ bán cửa hàng mua số lượng 2 máy
************************
ip4s cũ quốc tế kính zin theo máy
4s 16g – 95% 5t75 đen trắng +50k
4s 32g – 95% 6t05 đen trắng +50k

4s 64g – 95% 6t15 đen trắng +50k
==========
4s 16g – 99% 5t85 đen trắng +50k
4s 32g – 99% 6t15 đen trắng +50k

4s 64g – 99% 6t25 đen trắng +50k
==========

ip4s QT nấu mới 100% kính zin theo máy
4S 16 mới 100% 6t05 đen trắng +50k
4S 32 mới 100% 6t35 đen trắng +50k
4S 64 mới 100% 6t45 đen trắng +50k

fullbox +150k
==========
ip5 cũ quốc tế kính zin theo máy
ip5 16g – 95% 8t3 đen trắng +300k
ip5 16g – 99% 8t5 đen trắng +300k
************************
ipad 4 3g cũ 99%

ipad 4 3g 16g – 99% 8t2
==========
ipad 3 3g cũ 99%

ipad 3 3g 16g – 98% 7t5

*************************
ip5s 16g mới nguyên siêu chưa acti

5s 16g –
14t2 trắng
5s 16g – 14t2 _đen
5s 16g – 14t2  vàng
==========
5s 32g – 16t4 trắng
5s 32g –
16t4 _đen
5s 32g – 16t4  vàng
ipad mới nguyên siêu chưa acti

ipad Air 16 wifi 4G 13t0
ipad Air 32 wifi 4G 15t0
ipad Air 64 wifi 4G 17t5


hàng cũ được bảo hành 15 ngày

không bảo hành
mất nguồn ,noall, hư pin, màng hình, icloub

3gs mua 10 máy giảm 20k | ip4 và 4s 5 máy giảm 50k

thông tin đặt hàng qua tin nhắn
tên người gửi hàng
số lượng hàng loại nào
tiền gửi tài khoản nào gửi hàng về đâu

lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt giúp
0943000999 a hậu
yahoo: iphonegiasi
yahoo iphoneshop0943000999

lưu ý mua hàng 3g 3gs
số lượng 5 máy ship hàng 64 tỉnh thành
(1 toa hàng trên 10tr bao ship)
(địa chỉ 14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

Thủ thuật dành cho điện thoại iPhone

Cách Nạp Tiền 3G Trực Tiếp Trên iPad

Cách Nạp Tiền 3G Trực Tiếp Trên iPad

Đây là cách nạp tiên trên ipad trực tiếp, các bạn có thể làm theo các bước sau và theo hình minh họa 1 /ta chọn Setting > callular DATA [...]